ឧបមាថាយើងមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចំនួន៣គ្រឿង ហើយភ្ជាប់បណ្តាញ Network ហើយខ្ញុំចង់ប្រើ Computer ទី១ ដើម្បីបញ្ជាបិទ Computer ទី៣ ។ នេះជាវិធីសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញដោយប្រើ Remote Shutdown Dialog ដែលមានក្នុង Windows 7 ។

១- ឧបមាថាអ្នកកំពុងធ្វើការលើម៉ាស៊ីន Computer ទី ១

២-បន្ទាប់មកចុច Start button -> វាយ cmd -> រួចចុច Enter key-> ផ្ទាំង Command Prompt បង្ហាញ

៣- ចូរវាយពាក្យ  shutdown -i -> រួចចុច Enter key

៤- បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំង Remote Shutdown Dialog បង្ហាញ្ -> ចុច Add ដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះ Computer ទី២ (ឧបមាថា Computer ទី២ ឈ្មោះថា PC2) -> រួចសូមកំណត់ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

Share

9 Responses to “របៀបបញ្ជាបិទកុំព្យូទ័រពីចំងាយដោយប្រើ Remote Shutdown Dialog”

 1. ឈួន រតនា says:

  ខ្ញុំបានសាកល្បងអនុវត្តន៍ដូចវិធីខាងលើនេះ ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានសោះ ហើយមានសារមួយបញ្ជាក់ថា Access denied. ? តើមកពីមូលហេតុអ្វី? សូមជួយដោះស្រាយផង។ សូមអរគុណទុកជាមុន?

  • chiv oh says:

   ខ្ញុំបានសាកល្បងអនុវត្តន៍ដូចវិធីខាងលើនេះ ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានសោះ ហើយមានសារមួយបញ្ជាក់ថា: mr.ratanak: the entered computer name is not valid or remote shutdown is not supported on the target computer.check the name and the try again or contact your system administrator. តើមកពីមូលហេតុអ្វី?

 2. ឈួន រតនា says:

  ខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ កម្មវិធី Remote shutdown dialog.

  • Meng Hieng says:

   You do not have full permission for quest quest use to the remote shut down. You need to add permission to everyone to remote shut down that computer.

   Start>Run>secpol.msc>expand local policies>user rights assigment> then add everyone > OK

   Try to remote shut down again you will get success.

   • Darareth says:

    សូមបងជួយបញ្ជាក់តិច​ទៀតបានអត់?កន្លែងadd everyone..

 3. Chem Tit says:

  I really want to know how to shut down my friend coputer but i can’t do it.i look at your website already and try to do like but not. what should i do or know my friend computer? thank you for hand
  I study at Asia SACHAK

 4. say brasith says:

  តើអ្នកបានសាកល្បងតាម Wireless or Cable?​

 5. ផេង ស៊ីទី says:

  តើមានអ្វីប្លែក ពីនេះទៀតទេ ? បើសិនជាអាចខ្ញុំទៅរៀនបន្ថែមបានទេ? នៅទី ណាដែរ ?

 6. Sorry I can do it ?? Can you express again ? V

Leave a Reply